zondag 10 december 2017

Junior Academie op de Fontys met havo-3

De leerlingen van havo-3 hebben meegedaan aan de Junior Academie op de Fontys waarbij ze zich hebben georiënteerd op Techniek, Studie en Beroep zodat ze een goed beeld hebben van wat ze allemaal kunnen straks in deze sector. Hierdoor kunnen ze straks beter de profielkeuze maken en hebben ze weer meer zicht op de technieksector en bijbehorende opleidingen in onze Brainportregio.