woensdag 27 december 2017

De laatste Kijk op de Week

Beste lezers, zoals vorige week al aangekondigd, wordt dit de laatste Kijk op de Week.
Ik hoop dat 'de Kijk' alle jaren een zinvolle bijdrage heeft mogen leveren aan het nieuws over en van het Heerbeeck College.
Rest mij nog u allen fijne feestdagen toe te wensen en natuurlijk een gezond en gelukkig 2018.