woensdag 29 november 2017

Spectrum Huiswerkbegeleiding

Bijles Spectrum Brabant

Soms is er, al dan niet naast huiswerkbegeleiding in groepsverband, behoefte aan intensieve, vakinhoudelijke begeleiding. Spectrum Brabant verzorgt op het Heerbeeck College bijles voor Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde op elk niveau. Dit is mogelijk op woensdagen en donderdagen tussen 14:15 tot 18:00 uur.

De bijlessen kunnen gericht zijn op het extra uitleg geven van moeilijke onderdelen, het bijhouden van de actuele stof, het voorbereiden van een toets, tentamen of examen of een combinatie hiervan.
Vooraf wordt afgesproken wat de frequentie van begeleiding zal zijn. Maar een leerling kan natuurlijk ook voor een proefwerk, toets of examen één of meerdere bijlessen volgen om de laatste moeilijkheden te verhelpen. Een bijles duurt 60 minuten: 45 minuten bijles en ca. 15 minuten voorbereiding en verslaglegging. Afhankelijk van het vak en de inhoud van de bijles duurt de effectieve begeleidingstijd dus tussen de 45 en 60 minuten.

Voor bijlessen werken we met strippenkaarten. Voor leerlingen die al huiswerkbegeleiding volgen bij Spectrum Brabant zijn de kosten voor een strippenkaart resp. €125 (5 keer ) en €250 (10 keer + 1 keer gratis).

Voor leerlingen die geen huiswerkbegeleiding volgen zijn de kosten voor een strippenkaart resp. €150 (5 keer) en €300 (10 keer + 1 keer gratis).

Mocht je meer informatie willen of interesse hebben? Mail of bel me!

sappelhof@spectrumbrabant.nl of 06 – 57 13 45 44