woensdag 29 november 2017

Opgeven oudergesprekken met vakdocenten.

Onlangs hebben alle ouders die in Magister te boek staan als ‘ouder 1’ een mail gekregen waarin staat hoe ze een gesprek kunnen aanvragen met één of twee vakdocenten.
In die mail zit een link, die u naar Magister stuurt. In feite kunt u ook gewoon inloggen in Magister.
Ouders kunnen zich inschrijven tot en met donderdag 30 november 2017.

Eenmaal in Magister als ouder (en niet als kind) ingelogd, ziet u in het Magistermenu de knop “Ouderavond”. Als u daarop klikt, kunt u via de knop “inschrijven” in enkele stappen u inschrijven voor de ouderavond. 

Let wel: deze avonden zijn bedoeld voor gesprekken met de vakdocent, niet met de mentor of leerlingcoördinator. Voor gesprekken met mentoren en leerlingcoördinatoren zijn er andere gelegenheden.

Mocht het om een of andere reden niet lukken om in te schrijven, dan verzoeken wij u om dit kenbaar te maken door te mailen naar
info@heerbeeck.nl en graag in de onderwerp-regel “Ouderavond” vermelden.