zondag 8 oktober 2017

Stephanie Appelhof stelt zich voor

Hallo Heerbeeck!

Inmiddels zijn we een paar weken onderweg en de eerste resultaten zijn binnen. Vallen deze tegen of kun je wel wat ondersteuning gebruiken bij het plannen en hoe je je huiswerk nu aan moet pakken?
Mijn naam is Stephanie Appelhof en ik ben dit jaar locatiemanager van studiebegeleiding Spectrum Brabant op het Heerbeeck College. Voor alle vragen rondom studiebegeleiding kun je bij mij terecht.

Mijn werkdagen zijn maandag t/m vrijdag van 14.15 tot 18.00 uur. Dit houdt dus ook in
dat de studiebegeleiding op deze dagen en tijden geopend is. Ik ben te vinden in het juniorcollege in lokaal J1.04.

Wij werken met leerlingen aan vier doelen:
1. Persoonlijke basisvaardigheden. Denk hierbij aan concentratie, werkhouding, tempo,
motivatie, houden aan regels, omgaan met stress, vragen stellen, generaliseren
leerstrategieƫn etc.
2. Plannen. Leerlingen werken met onze Spectrum Planner. We leren ze vooruit te kijken,
stof op te delen in stukjes, prioriteiten stellen, langlopende opdrachten plannen,
toetsweek planning maken etc.
3. Organiseren en structuren. Een vaste werkplek, een vaste routine voor het huiswerk
maken en leren, het vinden van belangrijke info, werk nakijken, de bedoeling van
opdrachten snappen, opdrachten structureren, netjes/overzichtelijk werken, de
juiste materialen bij je hebben.
4. Studievaardigheden/vakinhoudelijke vaardigheden. Hierbij moet gedacht worden aan
sterke en zwakke vakken, sprake van achterstanden, effectieve leerstrategie kunnen
kiezen, studievaardigheden aanleren (o.a. woordjes leren, mindmappen,
samenvatten, tekstaanpak, inzicht in toets vragen etc.)

Na een observatieperiode van 4 tot 6 weken wordt er in samenspraak met ouders en leerling een plan van aanpak opgesteld waarin 2 doelen gesteld worden. We werken in kleine, haalbare stapjes. Zodra een doel behaald is, kan een leerling zelfstandig aan de slag. Daarnaast is het belangrijk om te melden dat ouders bij ons een aanvraag kunnen doen voor ‘betalen naar draagkracht’.

Kom gerust eens binnenlopen tijdens de studiemiddagen of kijk op www.spectrumbrabant.nl voor meer informatie.

Met vriendelijk groet,

Stephanie Appelhof
sappelhof@spectrumbrabant.nl
06 – 57 13 45 44