zondag 24 september 2017

Werkzaamheden kruispunt Erica - De Maas


De onderstaande informatie is ons toegezonden via de gemeente Best. In onderstaand bericht kunt u lezen welke werkzaamheden zullen plaatsvinden bij de afslag naar de snelweg.

 

Werkzaamheden/inrichting van het kruispunt Erica - De Maas

 

Afzetten rechtsafstrook Erica - De Maas (Breeven)

In 2016 heeft de gemeente een verkeersveiligheidsonderzoek laten uitvoeren. Hierin is onder meer gekeken naar de inrichting van het kruispunt Erica - De Maas. In het onderzoeksrapport staat het advies om de rechtsafstrook van de Erica naar de Maas te verwijderen. Dit advies wordt opgevolgd. Deze week wordt de rechtsafstrook eerst afgezet met schildjes. De strook wordt daarna door de aannemer verwijderd.

 
Verkeersveiligheid
Meer overzicht
Door het verwijderen van de rechtsafstrook wordt het kruispunt overzichtelijker. Het verkeer hoeft dan maar één rijstrook te overzien. Auto’s die rechtdoor over de Erica rijden kunnen zich niet meer verstoppen achter de afslaande auto’s richting de Maas. Hiermee worden ongevallen voorkomen.

Snelheid omlaag
Met het weghalen van de rechtsafstrook is er minder ruimte beschikbaar. Hierdoor oogt het kruispunt smaller. De snelheid van het verkeer wordt hierdoor op een natuurlijke manier geremd.
Fietsers
Met het verwijderen van de rechtsafstrook ontstaat er meer ruimte tussen het fietspad en de rijbaan. Op dit moment ligt de rijbaan dicht op het fietspad. Dit is vanuit verkeersveiligheidsoogpunt niet wenselijk. Ook kunnen fietsers door de aanpassing gemakkelijker oversteken. Deze hoeven door het verwijderen van de strook maar één rijstrook over te steken in plaats van twee.
Vrachtverkeer
Door het verwijderen van de rechtsafstrook komt er meer ruimte voor het berijden van de bocht. Vrachtwagens kunnen de bocht nu ruimer indraaien. Dit verbetert de doorstroming en zorgt ervoor dat de bocht niet meer wordt afgesneden.
Termijn
Deze week wordt de rechtsafstrook afgezet met schildjes. Vervolgens zal de aannemer de rechtsafstrook verwijderen.