zondag 17 september 2017

Over de meivakantie


Door de schoolbesturen van Oirschot en Best is een beslissing genomen over de meivakantie in 2018. Zij hebben niet gekozen voor dezelfde weken. De scholen in Oirschot hebben later meivakantie. Er valt maar één week gelijk. In overleg met de directeuren van de basisscholen is besloten dat wij onze vakantie gelijk laten lopen met de basisscholen in Best. Onze vakantie duurt van maandag 23 april tot en met vrijdag 4 mei. Dit zal voor gezinnen met kinderen op de Oirschotse basisscholen enig aanpassingsvermogen vragen. Daarom berichten wij u nu al hierover.