zondag 11 juni 2017

Van de Oudervereniging


Beste ouders,

 

De Oudervereniging heeft als vereniging officieel een boekjaar. In ons geval loopt dat volgens de statuten gelijk met het schooljaar. Wel zo handig, denk je dan.

De laatste jaren is echter de jaarvergadering steeds verder richting het einde van het kalenderjaar verschoven. Nu werkt de vereniging daardoor met feitelijk kalenderjaren en de school met schooljaren. Dat is niet zoals het moet en zeker ook niet praktisch.

Om dat aan te passen zal de jaarvergadering van de Oudervereniging dit jaar op 27 juni 2017 plaatsvinden. Dan gaan we weer gelijk lopen met het schooljaar.

Waarom nu, zult u wellicht denken? Het kan nu omdat er nu voldoende bestuursleden zijn die de bestaande, aftredende bestuursleden vervangen.

De mededeling is tevens een oproep voor een algemene ledenvergadering van het studiejaar 2016/2017. Alle leden zijn uiteraard welkom.

De vergadering vindt plaats op 27 juni 2017 om 19.00 uur.

Wanneer u bij deze vergadering aanwezig wilt zijn dan kunt u zich aanmelden via oudervereniging@heerbeek.nl

 

Namens het bestuur,

Ilse Marks