zondag 11 juni 2017

Uitslag centrale examens


De komende week is de uitslag van de centrale examens. Woensdag 14 juni worden om 08.00 uur de n-termen bekend gemaakt (www.examenblad.nl). Na verwerking in het administratieve systeem volgen de vaststellingsvergaderingen, waar officieel wordt vastgesteld of een leerling geslaagd is of niet. Meteen na de vergadering worden de niet-geslaagde leerlingen gebeld. Hiervoor zijn de volgende tijden aangewezen:


mavo 12.00 – 12.30 uur
havo 13.15 – 14.00 uur
vwo 15.00 – 15.30 uur


Alle leerlingen kunnen ’s middags hun voorlopige cijferlijst ophalen bij hun mentor. Vanaf 16.30 uur worden de geslaagde leerlingen ontvangen in de hal om daarna met de mentor mee te gaan naar een lokaal. Een (voorlopig) afgewezen kandidaat dient in ieder geval zijn/haar cijferlijst uiterlijk donderdag 15 juni voor 12.00 uur opgehaald te hebben.