zondag 21 mei 2017

Oproep vanuit het Career Center:

Beste Ouders,

Zoals u wellicht weet proberen wij op het Heerbeeck College contextrijke ervaringen aan onze leerlingen mee te geven. Naast stages, gastlessen en bedrijfsbezoeken doen wij dit door middel van bedrijfsopdrachten. Onze havo 4 leerlingen en binnenkort ook onze HIC 4 leerlingen (HIC = Heerbeeck International College), gaan in groepjes werken aan opdrachten die uit het bedrijfsleven/instellingen komen. De opdrachten kunnen economisch tot technisch van aard zijn.


Het proces van de bedrijfsopdrachten in het kort:
Het werven van opdrachten is nu gestart en we hebben ongeveer 35 opdrachten nodig voor alle vierdejaars leerlingen die meedoen aan de bedrijfsopdrachten, waarbij een deel van de opdrachten een internationale component moeten hebben. We denken dan bijvoorbeeld aan: een internationaal bedrijf, een bedrijf met internationale klanten, of een bedrijf waar veel buitenlanders werken.
In het najaar starten wij met een opdrachtenmarkt hier op school waarbij leerlingen een opdracht kiezen die hun interesse heeft. Wij vragen de vertegenwoordigers van de bedrijven/instellingen om bij de markt (half-september) aanwezig te zijn om de opdracht te ‘verkopen’ aan de leerlingen. Daarna worden de leerlingen ingedeeld en gaan de opdrachten van start. Deze lopen door tot en met half-april.
Werken aan een opdracht uit bedrijfsleven/instellingen is een hele leerproces voor de leerlingen en is zeker een goede voorbereiding voor hun vervolgstudie. Leerlingen krijgen tijdens het proces van de bedrijfsopdrachten aanvullende lessen in vaardigheden zoals o.a. notuleren, werken met Word, enquĂȘtes maken.Heeft u, via het bedrijf waar u werkt misschien een opdracht wat verder uitgewerkt kan worden of heeft u al een opdracht klaar voor ons? Dan horen wij dit graag. Als u een opdracht heeft zou ik dit graag voor begin juni weten, want dan hebben wij zicht op het aantal ‘nog binnen te halen opdrachten’ voor het eind van het schooljaar. Als u meer informatie wenst of vragen heeft of zelfs een keer wilt praten over de mogelijkheden, dan hoor ik dat ook graag. U kan contact opnemen met Alida Luteyn, A.luteyn@heerbeeck.nl.  


Alvast bedankt en met vriendelijke groet,

Mw. Alida Luteyn
Decanaat / Heerbeeck Transfer Office
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag.