zondag 26 februari 2017

V4 en H4 leerlingen op pad


Op woensdag 15 maart gaan de V4-leerlingen die
zich hiervoor hebben opgegeven, ’s morgens
naar Tilburg University om daar een kijkje te nemen bij de opleidingen die Tilburg University biedt. Zij volgen daar een programma waarbij zij workshops (zoveel mogelijk) naar hun eigen voorkeur zullen volgen.
 
We vertrekken ’s ochtends vanaf de sporthal om 8.15u richting Tilburg. We zijn om 13.30 weer terug, dus vanaf 14.05u (vanaf het 7e lesuur) volgen de leerlingen weer hun reguliere lesprogramma.
 
Alex Haenen,
Career Center
 
(deze week bezochten de H4 leerlingen aan de Avans Hogescholen een techniekworkshop, zie onderstaande foto van onze decaan Laurie Rademakers)