zondag 26 februari 2017

Periode 4 begint definitief pas na de meivakantie


Er zijn nauwelijks bezwaren binnen gekomen tegen het voornemen om periode 3 met een week te verlengen zodat periode 4 pas begint na de meivakantie.