zondag 26 februari 2017

Oudervereniging en thema-avond Brainportregio
Op maandagavond 20 februari heeft de oudervereniging van het Heerbeeck College een thema-avond georganiseerd rondom het thema: wat betekent het voor de toekomst van onze kinderen om in de Brainportregio te wonen, te leven en te leren? Wat zijn de banen van de toekomst?
 
Er waren meer dan honderd belangstellende ouders aanwezig in de aula van het Heerbeeck College.
 
Allereerst liet  Imke Carsouw, algemeen directeur van Brainport Development en directeur van de Stichting Brainport, haar licht schijnen op dit onderwerp. Ze vertelde over de bedrijven in onze ‘slimme regio’, over de ontstaansgeschiedenis van de Brainportregio, over de betekenis van onze regio voor de Nederlandse economie, over de unieke samenwerking tussen overheid, ondernemingen en onderwijs  en over de snel veranderende wereld en het effect daarvan op de regio.
 
Daarna vertelde Josette Linssen, directeur projecten van het Heerbeeck College, hoe de jeugd van nu zich het beste op de toekomst kan voorbereiden. Welke kennis en vaardigheden zullen straks van belang zijn, wat betekent dat  voor toekomstbestendig onderwijs en hoe geeft het Heerbeeck College daar vorm aan. Ook vertelde ze hoe een elftal scholen, die zijn verenigd in het samenwerkingsverband Brainportscholen, samen met Brainport Development werken aan deze ontwikkeling. Het Heerbeeck College was één van de drie initiatiefnemers van dit netwerk van onderwijsinstellingen.
 
Na afloop van beide presentaties kwamen er nog diverse vragen uit de zaal, met name over de concretisering van een en ander in de klas, en een aantal ouders had tips om deze positieve ontwikkeling in de scholen te versterken.