zondag 26 februari 2017

Bestuurlijke toekomst van Oirschot


In de gemeente Oirschot zijn we onlangs een hernieuwde discussie gestart over de bestuurlijke toekomst van de gemeente.
Blijven we zelfstandig, gaan we intensiever samenwerken of gaan we wellicht toe naar een fusie met een of meerdere gemeenten? En zo ja, met welke partners?
Komende maanden voeren we hierover een open discussie met onze inwoners, organisaties en ondernemers. Natuurlijk is ook het onderwijs een belangrijke stakeholder in deze discussie.
 
We willen ook jongeren betrekken in deze discussie. Onlangs hebben daarom alle jongeren (15 t/m 17 jaar) die woonachtig zijn in Oirschot een brief ontvangen met de vraag een korte vragenlijst in te vullen. Deze brief vind je terug in de bijlage.
Ik vind het belangrijk dat het Heerbeeck College en Kempenhorst College op de hoogte zijn van deze brief. Natuurlijk zou het helemaal mooi zijn als er vanuit de school nog een keer melding wordt gemaakt hiervan, zodat nog meer jongeren de moeite nemen de vragenlijst in te vullen. Wellicht is het mogelijk hier melding van te doen in een nieuwsbrief? De vragenlijst kan ingevuld worden tot en met 6 maart 2017.