zondag 8 januari 2017

Een nieuwe start! 2017!

Beste lezers,Namens iedereen van het Heerbeeck College wil de redactie van Kijk op de Week alle ouders en leerlingen een gelukkig, een succesvol (speciaal ook even voor al onze eindexamenkandidaten) maar vooral een gezond 2017 toewensen.Denken jullie er aan dat morgen de eerste twee lesuren komen te vervallen in verband met onze traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst.
De bovenbouwlessen starten om 09.55 uur. De onderbouwlessen om 10.15 uur.