zondag 11 december 2016
The Third Great Heerbeeck Christmas Garage Sale
 
 
Beste leerlingen, geachte ouders,
 
Op vrijdag 23 december a.s. vinden onze jaarlijkse kerstactiviteiten plaats. Zoals elk jaar zijn deze activiteiten gekoppeld aan een goed doel. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de omzet van de kerstactiviteiten te doneren aan de goede doelen die onze “Perugroep 2017” gaat steunen. Om de twee jaar gaat een groep leerlingen van de vwo bovenbouw naar Peru, voor een totaalprogramma van bijna drie weken, waarin de diverse biotopen van Peru worden bezocht (van jungle tot woestijn); waarin aandacht is voor de geschiedenis van Peru en met name ook aandacht voor de kinderen in de arme gebieden van het land. De leerlingen moeten zelf, via baantjes en acties, zorgen voor de reiskosten, maar ook voor een som gelds voor de goede doelen, die meestal van de ene kant betrekking hebben op het milieu en het conserveren van de natuur, van de andere kant op het onderwijs aan arme kinderen.
 
Een scala aan kerstactiviteiten
De brugklassen en de bovenbouwklassen (incl. 3 mavo) hebben activiteiten per klas of per leerjaar. De leerlingen van klas 3 HIC zijn die week naar Edinburgh.
Alle tweede klassen en klassen havo 3 en vwo 3 doen mee aan de “garage sale”: een (kerst-)markt in de hal en de aula van de school. De klassen die niet deelnemen aan de markt zullen de markt wel bezoeken.
 
Op 23 december beschikt elke klas van de leerjaren 2 en 3 over een eigen tafel in de aula of de hal. Vanaf die tafel mogen de leerlingen spulletjes verkopen voor het goede doel. Die spulletjes heb je thuis liggen in een rommelkast of oude doos, je doet er niets mee maar het kan toch een leuk bedrag opbrengen. Maar voor je iets meeneemt naar school, graag overleggen met je ouders!
 
Het lijkt dus heel erg op een kerstmarkt, maar let op:
- je mag alleen spullen verkopen die je op je fiets van thuis kunt meenemen.
- je mag koekjes en cakejes verkopen, maar die moeten thuis klaargemaakt zijn. Er mag dus op school niets gekookt of bereid worden. Dit vooral met het oog op de veiligheid en hygiëne. Maar bied niet teveel lekkere dingen aan: elk jaar gaat er weer een hele hoop mee terug naar huis (of erger: wordt weggegooid).   
- alles wat je niet verkoopt, moet je weer mee terug naar huis nemen.
- je mag geen ‘verboden’ spullen verkopen zoals vuurwerk, maar ja, dat wist je vanzelf al. 
- je mentor weet er meer van.

De tafels kunnen worden ingericht vanaf 8.30 uur. Om 9.30 uur begint de ‘Garage Sale’ en die duurt tot 11.30 uur. Je ouders en andere familieleden zijn van harte hartelijk welkom op deze ‘Garage Sale’. Het geld dat elke klas bijeenbrengt, wordt op een centrale plaats geteld en de klas met de meeste opbrengst plus de klas met de leukste actie krijgen een prijs.   
 
Veel plezier op de 23e!
 
Namens de Perugroep,
 
B.H.E. Mikkers en A.G.W.E. de Vries