zondag 11 december 2016

Ledenvergadering Oudervereniging 19 december


UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERVERENIGING HEERBEECK COLLEGE, STATUTAIR GEVESTIGD TE BEST

______________________________________________________________________________________


 Beste ouders, 

Wij willen u uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van de Oudervereniging Heerbeeck College op : 

MAANDAG 19 december 2016 OM 19.15 UUR 

De vergadering vindt plaats in het hoofdgebouw van het Heerbeeck College. 

De agenda is als volgt: 

1.       Opening door de heer P.C.J.A. Janssen, voorzitter.

2.       Activiteiten van de vereniging van het afgelopen jaar en een vooruitblik.

3.       FinanciĆ«n en kascontrole.

4.       Ontslag en benoeming bestuursleden.

           Het bestuur is voornemens tot nieuwe bestuursleden te benoemen:

Mevrouw Carola Janssen, de heer John van de Laar, mevrouw Nezaket de Bruyn, mevrouw Lonneke Smets, mevrouw Helmi Verbon, mevrouw Monique Terhoeve, de heer S. Jamali Zarghani en de heer Ronald Cnoops.

Volgens de statuten kunnen dit schooljaar vier leden toetreden tot het dagelijks bestuur. De overige leden treden toe per einde schooljaar wanneer er vijf thans zittende bestuursleden zullen aftreden.

5.       Rondvraag.

6.       Sluiting. 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de voorzitter de heer mr. P.C.J.A. Janssen of de secretaris mevrouw I. Marks, beiden bereikbaar via het mailadres van de Oudervereniging oudervereniging@heerbeeck.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Ilse Marks, secretaris Oudervereniging