zondag 25 december 2016

Jaarverslag Oudervereniging


JAARVERSLAG VAN DE VOORZITTER:

  

Best, november 2016
Beste Leden,

Het is weer zover. Een jaar Oudervereniging zit er weer op. Het is tijd om de balans op te maken en naar de toekomst te kijken.

Aan het eind van het voorgaande jaar is een vooruitblik gegeven. Deze bestond in het blijvend aandacht vragen voor steeds terugkomende onderwerpen, zoals gezonde voeding, rook - en drankbeleid, kosten internationalisering en magister. Verder zou de aandacht op de Kwaliteitendatabank worden vastgehouden en zou de Ouderacademie worden voortgezet. Ook zouden wij kritisch blijven ten aanzien van de rol van de ouder in de school maar ook van de vereniging op zich.

Het jaar begon vertrouwd met het verzoek van school om met onze Ouderacademie aan te sluiten bij de Themaweek De Lente Ontwaakt. Gezien de eerdere positieve ervaringen hebben wij graag hieraan mee gewerkt. Er is ook gekeken naar de verdere invulling van de Ouderacademie. Het blijft echter toch een opgave om steeds weer een nieuw items te vinden die ouders aanspreken en dat ook te organiseren valt. Aan het enthousiasme van de bestuursleden zal het niet liggen, maar de agenda van de school is overvol. Zowel de school als onze vereniging willen ouders niet overvoeren met informatie avonden. U, maar wij ook hebben het druk en dan is het een opgave om per periode meer dan eens in de avonduren naar de school te moeten gaan.
Wij proberen dan juist een vorm voor onze avonden te vinden die het afwisselend maakt. Aan de andere kant hoeft ook weer niet alles interactief te zijn. Soms wil een ouder gewoon luisteren.
Als Oudervereniging moet je dan ook keuzes maken. Wij kiezen dan voor kwaliteit boven kwantiteit. Dus liever minder avonden maar dan goed, dan meer hapsnap avonden. Daar doen we immers niemand een plezier mee.
De avonden die zijn georganiseerd waren wel succesvol.
De kwaliteitendatabank begint zijn plekje te vinden in de school al is het bestuur van mening dat daar nog wel verbetering mogelijk is. De databank overziend is er een fors potentieel bij ouders. Er is daar voor de school echt wat te winnen. Wij blijven hiervoor aandacht vragen.
De financiële positie van de vereniging is rond uit gezond te noemen. We hebben dit jaar ter gelegenheid van het afscheid van mevrouw Linssen een kunstwerk kado gedaan. Dat kunstwerk is mede door leerlingen gemaakt, wat voor ons wel een vereiste was. Mevrouw Linssen was er erg blij mee en nu prijkt er een heuse wereldbol op het plein voor de school.
De verhouding tussen het Heerbeeck International College en de rest van de school was het afgelopen jaar een regelmatig terugkerend item. Het bestuur heeft daarbij steeds voor ogen dat het HIC een onderdeel is van het Heerbeeck College en dat er geen onderscheid ontstaat. De onderdelen staan naast elkaar en niet tegenover elkaar. Dit blijft een punt van aandacht. Juist omdat het HIC zeer succesvol is en duidelijk aan een behoefte bij ouders en leerlingen lijkt te voldoen.
De invulling van de activiteitenweken was ook een terugkerend item. Juist hier kan veel geleerd worden van het HIC en ook dat blijft de aandacht vragen. Als Oudervereniging zetten wij juist op dit punt onze Kwaliteitendatabank in de spotlights.
Wat gaan we nu verder doen?
Op de rol staan twee nieuwe bijeenkomsten in het kader van de Ouderacademie. Op 20 februari 2017 wordt er een presentatie gegeven door Brainport door mevrouw Imke Carsouw en op 30 maart 2017 is er een informatieavond over alcohol en andere genotsmiddelen, maar dan vanuit een puur informatieve hoek. Zie het als een meer wetenschappelijke benadering. Het bestuur ziet er erg naar uit.
Dit jaar is verder bijzonder omdat het toeval wil dat meerdere bestuursleden voor het laatste jaar actief zullen zijn. Acties voor nieuwe aanwas zijn in volle gang en ik heb er alle vertrouwen in dat het volgende jaar een nieuw team met enthousiasme aan de slag zal gaan.
Ik zal er dan niet meer bij zijn, zodat ik deze keer geen verdere lijnen naar de toekomst zal uitzetten. Ik ben er echter van overtuigd dat het nieuwe bestuur dat in de loop van volgend jaar de taak op zich zal nemen er alles aan zal doen om de rol van de ouder op deze school blijvend van aard te laten zijn en waar mogelijk zelfs te versterken.
Tot dan hoop ik u snel weer te zien bij onze avondbijeenkomsten en andere gelegenheden.
Met vriendelijke groet,
Patrick Janssen
Voorzitter Oudervereniging
 
oudervereniging@heerbeeck.nl