zondag 25 december 2016

Hoogtepunt HIC week Black and White

Heerbeeck International College wisselt uit met de Wereldklas van het Pius X-College
 
De leerlingen en docenten van het Heerbeeck International College hebben leerlingen en docenten van de Wereldklas van het Pius X-College uitgenodigd om in het kader van het thema van de HIC week 'Black and White' naar Best te komen. In deze HIC-week is aandacht voor de vluchtelingenproblematiek en het verdiepen en verfijnen van de meningsvorming van de leerlingen. Op woensdag 21 december stond voor de leerlingen van de Wereldklas een bus klaar die hen naar Best vervoerde waar de leerlingen van het HIC een programma en een lunch verzorgden. De leerlingen van het Heerbeeck hebben deze dag waardevolle ontmoetingen gehad die ze niet snel meer gaan vergeten. Het Pius X-College heeft laten weten dat de Wereldklas leerlingen blij verrast en enthousiast waren.
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Na op woensdag de leerlingen van de Wereldklas uit te hebben gezwaaid, sloten de tweedejaars HIC de week af met het maken van een inspiratie petje. Het petje bood hen een podium voor het uiten van hun vernieuwde dan wel aangescherpte mening.  
 
 
“Terroristen weg ermee, vluchtelingen wel oké!”
Op ieder petje staat een woord van deze zin en samen staan ze ervoor.