zondag 27 november 2016

Over ziekmelden


Beste ouders, verzorgers,
 
Afgelopen jaren hebben we u verzocht om uw kind weer beter te melden op de dag dat hij/zij weer naar school komt. Uw kind moet dan het formuliertje ‘verzoek voor kort verlof / herstelmelding’ (zie de site) inleveren bij de leerlingco√∂rdinator. Veel ouders waren zich niet bewust van deze procedure en bovendien: bij de ene afdeling kon dit beter verwerkt worden dan bij de andere. Vandaar dat we na overleg met alle afdelingen de meerwaarde ervan hebben bekeken en besloten hebben om van deze toch wat omslachtige procedure af te stappen. Wij zijn er van overtuigd dat Magister voldoende gelegenheid biedt om de aanwezigheid van uw kind te volgen. U kunt op ieder moment “realtime” zien of uw kind op school is of niet.
 
Uiteraard blijft de procedure voor het ziekmelden gehandhaafd zoals die in de schoolgids en in het vademecum vermeld staat. Is een leerling niet ziekgemeld of om andere, ons onbekende reden, afwezig, dan blijven we uiteraard contact met u opnemen. Hetzelfde gebeurt als een leerling na een ziekmelding na een aantal dagen nog steeds afwezig is.
 
Met vriendelijke groet,
 
Frank de Rooij
Teamleider Havo