woensdag 27 december 2017

De laatste Kijk op de Week

Beste lezers, zoals vorige week al aangekondigd, wordt dit de laatste Kijk op de Week.
Ik hoop dat 'de Kijk' alle jaren een zinvolle bijdrage heeft mogen leveren aan het nieuws over en van het Heerbeeck College.
Rest mij nog u allen fijne feestdagen toe te wensen en natuurlijk een gezond en gelukkig 2018.Nieuw: tekenles voor tieners

Atelier Gabriele start op 11 januari met een basiscursus tekenen voor tieners. In 12 lessen leer je de basistechnieken van tekenen. De lessen zijn om de twee weken op donderdagavond van 19.00 tot 21.30 uur. De voorlopige lesdata zijn: 11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 februari, 8 maart, 22 maart, 5 april, 19 april, 10 mei, 24 mei, 7 juni, 21 juni. De lessen worden gegeven door Gabriele van Emmerik, die tekendocent is in in het middelbaar onderwijs. Daarnaast geeft ze tekenlessen en workshops in haar net geopende atelier. 
Dit goed uitgeruste aterlier is gevestigd in de Batafabrieken aan de Europlaan in Best. 
De prijs voor de cursus bedraagt 225 euro, inclusief alle materialen.
Meer weten? Mail naar info@ateliergabriele.nl of kijk op www.ateliergabriele.nl.zondag 24 december 2017

Spreuk van de Week


Op het Heerbeeck College verscheen de afgelopen vijftien jaar (twee-)wekelijks het Heerbeeck Bulletin, een gemailde nieuwsbrief voor de medewerkers van de school. Daarin was als vaste rubriek opgenomen de ‘Spreuk van de Week’: opmerkelijke en vermakelijke uitspraken van leerlingen en collega’s. Deze spreuken zijn nu gebundeld en als boek uitgegeven.

 

Het boek is op de eerste plaats bedoeld als kerstgeschenk voor de medewerkers van de school, maar de selectie en redactie van de spreuken is zodanig geweest dat ze ook voor niet-Heerbeeck medewerkers toegankelijk zijn.

 

Het boek zal voor de prijs van €6,95 te koop worden aangeboden tijdens de Open Dag en tijdens de reünie die op 27 oktober 2018 zal plaatsvinden in het kader van het 50-jarig jubileum van het Heerbeeck College. Het boek kan ook besteld worden. Dat kan als volgt:

 

- u kunt het boek bestellen via info@heerbeeck.nl en u kunt het thuis laten bezorgen via
  de post of op komen halen bij de receptie van de school.

- we verzoeken u vooraf te betalen via de bank. Ons bankrekeningnummer is
  NL 22 RABO 0107 0024 93 t.n.v. Voortgezet Onderwijs Best Oirschot. Indien uw naam
  afwijkt van de naam in het mailadres en/of de naam gekoppeld aan het banknummer,
  dit graag duidelijk aangeven in uw mail. Bij verzoek om verzending uiteraard ook het
  postadres vermelden.

- indien u het boek komt ophalen, is de prijs van het boek € 6,95. Na ontvangst van uw
  betaling krijgt u van ons een mailtje dat het boek op de receptie klaarligt.

- indien u het wil laten verzenden is de prijs € 6,95 + € 3,60  = € 10,55.

- en we wensen u na ontvangst van het boek veel leesplezier. 

zondag 17 december 2017

Einde Kijk op de Week in zicht

Beste lezers,


Volgende week zondag net voor de kerst zal de laatste Kijk op de Week verschijnen. De nieuwsvoorziening van onze school heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. We hebben nu een op en top website, we twitteren, facebooken, youtuben, we mailen en gebruiken zelfs nog steeds informatie op papier. Kortom, u wordt op alle fronten op de hoogte gesteld en gehouden.
De blog 'Kijk op de Week' heeft zijn diensten hopelijk bewezen, maar aan alle dingen komt een eind. Dus op naar de laatste editie.

HeerbeeckWeek Twee

Deze week start HeerbeeckWeek Twee met allerlei activiteiten, die hier teveel om op te noem zijn. De leerlingen zijn op de hoogte gesteld via brieven.
We hopen op een succesvolle, leuke en leerzame week.zondag 10 december 2017

Junior Academie op de Fontys met havo-3

De leerlingen van havo-3 hebben meegedaan aan de Junior Academie op de Fontys waarbij ze zich hebben georiënteerd op Techniek, Studie en Beroep zodat ze een goed beeld hebben van wat ze allemaal kunnen straks in deze sector. Hierdoor kunnen ze straks beter de profielkeuze maken en hebben ze weer meer zicht op de technieksector en bijbehorende opleidingen in onze Brainportregio.

 

Leesweek 11 t/m 15 december

In de week van 11 tot en met 15 december is het Heerbeeck College de eerste 20 minuten van de dag niet bereikbaar. Alle leerlingen, docenten, de directie, de conciërges, alle medewerkers van de administratie en de receptie zullen gaan lezen en willen niet gestoord worden. Want lezen is leuk!

Maar dat niet alleen: lezen is ook belangrijk. Uit een groot Canadees onderzoek is gebleken dat lezen empathischer, vriendelijker en socialer maakt, met andere woorden: lezen stimuleert je sociaal-emotionele ontwikkeling. Lezen voedt ook je verbeelding: door letters zonder beeld creëer je een wereld in je hoofd. En het allerbelangrijkste: van lezen word je slimmer. Kinderen die dagelijks 15 minuten (stil) lezen, lezen een miljoen woorden per jaar en vergroten op die manier hun woordenschat. Als ze zelf hun boeken mogen kiezen, vergroot dat de kans dat ze positieve leeservaringen opdoen, en ook buiten school vaker gaan lezen. Van vrij lezen word je dus ook leesvaardig. En die leesvaardigheid heb je nodig voor alle vakken: van wiskunde tot biologie, van natuurkunde tot Engels en Nederlands. Een betere leesvaardigheid leidt tot betere leerprestaties. En ook dat is uit onderzoek gebleken. Kortom: leesvaardigheid is een voorwaarde voor succesvol functioneren op school en in de maatschappij.

In de leesweek leest iedereen van kwart over acht tot vijf over half negen in een zelfgekozen boek (op dinsdag lezen we van vijf over negen tot vijf voor half tien). Dat kan een roman zijn, de krant, een stripverhaal of een tijdschrift, alles wat je leuk vindt. Dus, mocht je ons in de boekenweek nodig hebben en krijg je geen gehoor? Probeer het nog eens na vijf over half negen!

International Junior Science Oly

Delegatie uit Saudi-Arabië op het Heerbeeck College:Deze week zijn de International Junior Science Olympiads met een grootse opening en afsluiting in Papendal. Leerlingen van het Heerbeeck hebben hier ook aan meegedaan en één daarvan is doorgedrongen tot de finale. Een delegatie die voor de finale naar Nederland is gekomen vanuit Saudi Arabië heeft het Heerbeeck bezocht en een lesje “coding” gehad van Onno Tuijten.

Aanstaande maandag zal op Papendal de grootse afsluiting zijn van deze olympiade.
In het Nederlandse finale team zit Nathan van den Dool een leerling van 4-HIC vwo. Zij hebben trainingen gehad op de Fontys en Radboud Universiteit om zich voor te bereiden.

zondag 3 december 2017

Herrinering: Alice in Wonderland 7, 8 en 9 december


Theatercafé - Made in Holland

Komend Theatercafé staat in het teken van het Nederlandse product. Laat je inspireren door alles waar Nederland om bekend staat. Denk daarbij niet alleen aan Nederlandse of Nederlandstalige muziek, maar ook aan andere zaken uit bijvoorbeeld de geschiedenis, kunst, film, design, architectuur en export.

Klik
hier om je in te schrijven voor het Theatercafé 2018 – Made in Holland.

De avonden zijn op 26 & 27 januari 2018 in de aula van het Heerbeeck College. Informatie over kaartverkoop volgt nog.